NŐ a hangunk! Tiszteletet és támogatást a szülésnél!

Petíciót indítottunk, mert minden szülés számít!

Mit szeretnénk elérni?

A “NŐ a hangunk!” közös kiállás célja felhívni a figyelmet arra, hogy a magyarországi szülészeti ellátórendszer jelenlegi formájában elavult gyakorlatokra épít, nem biztonságos, és nem szolgálja sem a családok, sem a benne dolgozók érdekeit.

Mi, a “NŐ a hangunk!” összefogás résztvevői a jelenért és a jövőért érzett felelősségtől vezérelve követeljük az alábbiakat:

~Emberi jogokat a szülőszobára! Támogatást az informált döntéshez, az ellátásra vonatkozó döntéseink tiszteletben tartását!

~Az indokolatlan beavatkozások megszüntetését! Szokásjog helyett tudományos bizonyítékokat! Ne szenvedjen egy anya sem azért, mert “így szoktuk”!

~Családi vajúdó-, szülő- és gyermekágyas szobákat! A közös vajúdók azonnali felszámolását, a család egységének támogatását!

~A vajúdás alatt a nő teljes szabadságát! Legyen vége a mozgás, evés-ivás, testhelyzetválasztás korlátozásának!

~Támogató kommunikációt megalázás és megfélemlítés helyett! A nehéz helyzetek, veszteség tiszteletteljes kezelésére legyenek felkészítve a szakemberek!

~A nő és a család szabad és tájékozott döntésének támogatását a szülés körüli veszteségek, komplikációk esetén is! A család méltó búcsújának támogatását minden helyzetben!

~Engedélykérést minden érintés előtt! Senki sem nyúlhat egy nőnek sem a hüvelyébe, sem a melleihez a beleegyezése nélkül csak azért, mert kórházban van.

~Bántalmazástól és megszégyenítéstől mentes nőgyógyászati és szülészeti ellátást! A testhatáraink és döntéseink tiszteletben tartását! A szülészeti erőszak megszüntetését, szembenézést és szankcionálást!

~Szabad kísérőválasztást, több segítő kezet az ellátásba! Ne kelljen választani az apa és a dúla/barátnő/nagymama jelenléte között! Egy anya se maradjon támogató segítség nélkül a szülés után, császármetszés esetén se!

~Valódi lehetőséget császármetszés utáni hüvelyi szülésre, akár több császármetszés után is! Pontos és érthető tájékoztatást, érzelmi támogatást, kísérő beengedését a műtétre! A kiemelés után a bőrkontaktus, kötődés, aranyóra támogatását! Gyengéd császármetszést!

~A gyermekjogok betartását, a szeparáció megszüntetését a gyermekágyas és a koraszülött osztályokon! Anya és babája összetartoznak. Senkinek sincs joga anyát és gyermekét akaratuk ellenére, szükségtelenül elválasztani!

~Hatékony szoptatástámogatást! Valódi segítségnyújtást, korszerű ismeretek átadását az anyáknak támogató kommunikáció mellett! Jól képzett szoptatási segítőket minden kórházba!

~Tb-finanszírozott otthonszülést! Születésházakat, hogy ne csak a kórház és az otthon között lehessen választani! Ambuláns szülést, a korai hazabocsátás rendszerszintű támogatását!

~Egységes, kiszámítható, korszerű, testi-lelki egészséget támogató, a jogaikat tiszteletben tartó ellátást minden nőnek és kisbabának, szüljön a nő bárhol és bárkivel!

~Az ellátás színvonalának emeléséhez elengedhetetlenek a következők:

~A nők tapasztalatainak megismerése, működő visszajelző és minőségbiztosítási rendszer. A nők mint legfőbb érintettek bevonása a testüket és az ellátásukat érintő minden kérdésbe.

~A 25 éve született egészségügyi törvény és a betegjogok betartása. A törvényben biztosított jogok megsértése esetén valós hatáskörrel felruházott felügyeleti szerv és érvényesíthető szankciók.

~Szakmai felügyelet valós hatáskörrel. Kötelező adatszolgáltatás minden szülészeti beavatkozásról, eljárásról, az adatok elérhetősége a családok számára.

~Szemléletváltás! A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan a hazai gyakorlat folyamatos monitorozása, felülvizsgálata, megújítása.

~Az érvényes országos szakmai irányelvek szerinti működés, a családbarát szülészeti irányelv betartása és betartatása. A lejárt vagy hiányzó protokollok pótlása és lecserélése korszerű irányelvekre az érvényben lévő nemzetközi szakmai állásfoglalásokkal összhangban, különös tekintettel a méltóságteljes bánásmód támogatására és a szülészeti erőszak megszüntetésére.

~A legfrissebb kutatások, evidenciák beemelése az oktatásba, korszerű tudásátadás a jövő szakemberei számára, különös tekintettel a megfelelő, ártalmaktól mentes, támogató kommunikációra.

~Az önálló szülésznői várandósgondozás és szüléskísérés gyakorlatba emelése. A bábai modell kiépítése a kórházakban, az egy anya – egy szülésznő arány megteremtése.

~Az alacsony rizikójú várandósságokért és szülésekért felelős önálló, független szülésznői szakkollégium felállítása.

~Az intézeten kívüli szülésnél dolgozó szakemberek megbecsülése, a rendelet felülvizsgálata.

~Elegendő számú szakember, megfelelő munkakörülmények, szupervízió, fizetésemelés és vonzó életpályamodell kialakítása a szülésznőknek, csecsemőápolóknak.